Wijkverpleging

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om te inventariseren welke hulp u nodig heeft. Dit kunnen meerdere vormen van zorg en/of hulp. De wijkverpleegkundige stelt een indicatie op wat de basis is voor verdere hulp door het team van Aura Care.

De wijkverpleegkundige denkt met u mee, adviseert en zoekt waar nodig samen met u en uw mantelzorgers naar oplossingen. Daarnaast coördineert de wijkverpleegkundige uw zorg en houdt contact met uw huisarts en andere zorgverleners bij u in de buurt. Ook helpt de wijkverpleegkundige met de consequenties die ouderdom, ziekte en handicap met zich meebrengen in de toekomst. Wilt u advies over medicijngebruik, hulpmiddelen of woningaanpassingen? Leg het eens voor aan onze wijkverpleegkundige.

Kan ik zelf een indicatie aanvragen?

Nee! De wijkverpleegkundige regelt uw indicatie en bepaalt samen met u en uw mantelzorgers hoeveel en welke zorg u nodig heeft.

Eigen bedrage

Als u een indicatie krijgt betaalt u ook een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen verschillend en hangt onder meer af van het inkomen. De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. U ontvangt dan iedere periode (4 weken) een factuur met het bedrag dat u moet betalen.

Voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is de eigen bijdrage een vast bedrag van €19,- per maand. Gemeenten mogen de eigen bijdrage van €19,- verlagen indien zij hier aanleiding toe zien.

Voor meer informatie hierover adviseren wij u te bellen met het CAK op telefoonnummer: 0800 – 1925

Mocht u er niet uitkomen of wilt u advies in uw eigen taal, bel dan met Aura Care op telefoonnummer 0314 – 647 489. U mag ons ook mailen op info@aura-care.nl.

Wij helpen u graag verder.

Instagram:

Contact

Telefoon: 0314 647 489
E-mail: info@aura-care.nl
WhatsApp: 06 10 10 59 25

Laatste Nieuws: