Uitsluitingscriteria

Uitgesloten zijn zorgvragers:

– Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
– Die de hulp van Aura Care niet accepteren;
– Die andere cliënten of medewerkers discrimineren;
– Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
– Met wegloopgedrag;
– Die suïcidaal gedrag vertonen;
– Met claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
– Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;
– Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;
– Met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
– Met zintuiglijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn;
– Met psychoses;
– Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
– Die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang);
– Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Informatie en Contact

U kunt voor meer informatie over de uitsluitingscriteria contact opnemen met ons. Daarvoor kunt u bellen naar ons vaste nummer: 0314 – 647 489 of mailen naar: info@aura-care.nl

Instagram:

Contact

Telefoon: 0314 647 489
E-mail: info@aura-care.nl
WhatsApp: 06 10 10 59 25

Laatste Nieuws: