Persoonlijke Verzorging

Persoonlijke verzorging

Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen of overnemen van zelfzorg bij mensen met een aandoening of beperking. Persoonlijke verzorging is gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid van de cliënt. Dit kan ook inhouden dat de cliënt wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren.

Met andere woorden: alles wat mensen gebruikelijk als zelfzorg uitvoeren. En niet alleen voor de persoonlijke verzorging zoals wassen en eten, maar ook bij het ondersteunen in het geval van een gezondheidsprobleem zoals een stoma of sonde.

Instagram:

Contact

Telefoon: 0314 647 489
E-mail: info@aura-care.nl
WhatsApp: 06 10 10 59 25

Laatste Nieuws: