Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

De Huishoudelijke Hulp Toelage (afgekort HHT) is bedoeld om werkgelegenheid binnen de huishoudelijke hulp te behouden. Daarnaast zorgt de HHT ervoor dat cliënten de mogelijkheid krijgen om meer uren hulp te krijgen.

Hoe werkt de HHT?

HHT zorgt ervoor dat mensen die (extra) ondersteunende dienstverlening willen inkopen, een toelage kunnen ontvangen. Dit wil zeggen dat de gemeente meebetaalt aan de dienstverlening die iemand inkoopt. Hiertegenover staat wel een eigen bijdrage.

De overheid heeft een speciale informatiekaart voor de Huishoudelijke Hulp Toelage uitgebracht waarin u meer informatie kunt vinden. (maak er een link van zie pdf document link die eraan)

Voor wie is de HHT?

In algemene zin wordt de HHT gebruikt om bij te dragen aan de zelfredzaamheid; de mate waarin iemand zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Hoe vraag ik HHT aan?

Het aanvragen is eenvoudig. Het is belangrijk om te weten of uw gemeente HHT aanbiedt. Bel daarom met het Wmo-loket van uw gemeente of de sociale wijkteam en geef aan dat u in aanmerking wilt komen voor HHT. Zij informeren u vervolgens verder.

Instagram:

[jr_instagram id="4"]

Contact

Telefoon: 0314 647 489
E-mail: info@aura-care.nl
WhatsApp: 06 10 10 59 25

Laatste Nieuws: