Eigen bijdrage (CAK)

Wanneer er een indicatie is afgegeven voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Wlz (Wet langdurige zorg) en u ook gebruikmaakt van deze zorg, bent u vanuit de wet verplicht een eigen bijdrage te leveren aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Let op: deze bijdrage is alleen verplicht wanneer u 18 jaar of ouder bent.

Het CAK is verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage. Ook bereken en incasseren zij de eigen bijdragen voor de Wlz en Wmo. U ontvangt eens per vier weken een rekening.

Hoe hoog is deze eigen bijdrage?

De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen verschillend en hangt onder meer af van het inkomen. Als u wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage betreft, adviseren wij u het rekenprogramma van het CAK te raadplegen om een proefberekening te maken.

Voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is de eigen bijdrage per 1 januari 2024 een variabel bedrag tussen de €19,- en €20,60 per maand. Gemeenten mogen dit bedrag verlagen indien zij hier aanleiding toe zien.

U kunt ook bellen met het CAK op telefoonnummer 0800 – 1925.

Instagram:

Contact

Telefoon: 0314 647 489
E-mail: info@aura-care.nl
WhatsApp: 06 10 10 59 25

Laatste Nieuws: