Cliëntveiligheid

Medicatiebeleid

Ons beleid is gebaseerd op de veilige principes medicijngebruik. De wijkverpleegkundige legt vast in het zorgplan of u medicijnen gebruikt, welke afspraken er zijn met uw huisarts en apotheek en of u zelf de medicijnen in kunt nemen.

Reanimeren wel/niet

De WMO consulent zal u vragen bij de intake wat uw wens is. Heeft u een duidelijke niet-reanimeren wens en is dit met de huisarts besproken en vastgelegd dan zetten wij in uw dossier dat er niet gereanimeerd mag worden.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Ons beleid is dat wij geen vrijheidsbeperkende maatregels toepassen in de thuiszorg. Dat betekent dat onze zorgverleners niet meewerken aan maatregels die een cliënt beperken in zijn/haar bewegingsvrijheid. U kunt hierbij denken aan bedhekken die omhoog staan terwijl de cliënt niet zelf de hekken naar beneden kan doen of een diepe stoel waaruit de cliënt niet zelf kan opstaan. ook zullen wij geen zorg verlenen als de cliënt duidelijk laat merken dat hij/zij dit niet wil.

Wij volgen hierin de Wet Zorg en Dwang.

Instagram:

Contact

Telefoon: 0314 647 489
E-mail: info@aura-care.nl
WhatsApp: 06 10 10 59 25

Laatste Nieuws: