Cliëntenraad

Waarom een cliëntenraad zo belangrijk is?

Vanuit onze missie en visie vindt Aura Care dat het bieden van zorg en ondersteuning bij mensen thuis en in hun eigen omgeving, niet statisch maar op een open en vriendelijke manier moet plaatsvinden. Onze cliënten dienen zich ten alle tijden uniek en op hun gemak te voelen.

Om dit proces te bewaken is er een cliëntenraad opgericht die nauw in contact staan met onze cliënten. Het is namelijk erg belangrijk om te weten hoe onze cliënten zich voelen met de hulp die zij ontvangen. Alleen op deze manier kunnen wij onszelf verbeteren, ontwikkelen en daar waar nodig aan wensen en behoeften tegemoet komen.

Hoe ziet onze cliëntenraad eruit?

Wordt aangevuld.

Wat is de rol van deze cliëntenraad?

De cliëntenraad van Aura Care behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Daarnaast helpen zij de rechtspositie van onze cliënten te handhaven en bewaken zij de zorg rondom cliënten. De cliëntenraad hebben tevens een signalerende taak over onderwerpen die invloed hebben op de zorg- en dienstverlening. Ook geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan de directie bij belangrijke actuele thema’s.

De cliëntenraad komt diverse keren per jaar bijeen. Een ruimte en de lunch worden door Aura Care gefaciliteerd. De leden van de cliëntenraad ontvangen een jaarlijkse vergoeding voor hun bijdrage.

Ook je bijdrage willen leveren in de raad voor de cliënten?

Stuur ons dan een e-mail op info@aura-care.nl of via telefoonnummer 0314 – 647 489. Wij maken dan graag een afspraak met u om toetreding tot deze raad te bespreken.

Instagram:

Contact

Telefoon: 0314 647 489
E-mail: info@aura-care.nl
WhatsApp: 06 10 10 59 25

Laatste Nieuws: