Begeleiding

Soms kan het voorkomen dat u vastloopt met de praktische zaken in uw dagelijkse leven. Aura Care heeft gespecialiseerde begeleiders die u verder kunnen helpen met bijvoorbeeld uw huishouden, post en de administratie. Daarnaast ondersteunen wij ook in het contact met de buren, familie en diverse instellingen.

Wij bieden deze begeleiding zodat u leert omgaan met deze situaties en na verloop van tijd deze handelingen weer (zelfstandig) kunt oppakken.

Eén aanspreekpunt

Wat ook als erg plezier wordt ervaren is dat wij onze cliënten één aanspreekpunt geven. Uw begeleider weet wat er in uw situatie speelt en heeft persoonlijke aandacht voor u. Dit voorkomt onduidelijkheden en vertraagde situaties waarin snel handelen een must is.

Waar mogelijk en noodzakelijk werken wij natuurlijk samen met andere betrokken organisaties. Wij het erg belangrijk dat er goede onderlinge afstemming is met de betrokken partijen zonder dat u hier last van heeft.

Verwijzing vanuit de gemeente

Voor het inschakelen van begeleiding heeft u een verwijzing nodig van de gemeente. U kunt deze verwijzing aanvragen bij het WMO-loket van de gemeente waar u woont. De gemeente bekijkt uw situatie en geeft u indien zij dit noodzakelijk achten de verwijzing.

Indien u dit proces samen met Aura Care wilt aangaan kunt u altijd contact met ons opnemen. Op werkdagen zijn wij tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0314 – 647 489.

Instagram:

Contact

Telefoon: 0314 647 489
E-mail: info@aura-care.nl
WhatsApp: 06 10 10 59 25

Laatste Nieuws: